Sevicefack

Servicefack i fastighetsboxen gör det möjligt för de boende att ta emot större försändelser som inte går in i deras vanliga postfack. Genom smart nyckelhantering kan posten placera försändelser i servicefacket, och endast den boende som försändelsen ska till kan öppna facket. Servicefack tar som standard tre stycken vanliga fack i höjd, men kan alltid göras större eller mindre.

FÖRDELAR

  • Hantera större försändelser
  • Instruktioner på nyckeln
  • Installera fritt antal
  • Höj boendestandarden